جایی برای هم‌افزایی اهالی تعلیم و تربیت


شناخت، ارتباط و حل مسئله

شناخت، ارتباط و حل مسئله

فعالیت در فضای تعلیم‌وتربیت نیازمند ارتباط حرفه‌ای و همدلانه است. فعالان این حوزه گاهی به‌صورت پراکنده و ناشناخته فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در بستر مناسب برای ارتباطات، ظرفیت‌های مؤثر در کنار هم قرار می‌گیرند و علاوه بر ارتباط حرفه‌ای، هم‌افزایی هم صورت می‌گیرد. شبکه‌سازی به عنوان فرآیند ایجاد و حفظ روابط با دیگران، چه از نظر حرفه‌ای و چه از لحاظ اجتماعی یکی از اجزای حیاتی موفقیت در دنیای مدرن است.
سامانه سیمرغ، برای ایجاد شبکه مداوم و پیوسته اهالی تعلیم و تربیت در سراسر کشور طراحی شد که اصلی‌ترین مزیت آن است.

ورود به سیمرغ

شبکه‌سازی

در سیمرغ امکان جست‌وجو وجود دارد و به این معنا که می‌توانید افراد و اجتماعاتی که در زیرحوزه تخصصیتان فعال هستند را بیابید و شبکه‌سازی کنید.

اجتماع‌محور

اغلب شبکه‌های اجتماعی، فرد محور بوده و همه‌چیز بر محور فرد تعریف می‌شود. در سامانه سیمرغ، با توجه به هدف شبکه‌سازی، اجتماع محور است

سامانه تخصصی

همه شبکه‌های اجتماعی داخلی، به صورت عمومی طراحی شده‌اند، اما سامانه سیمرغ برای افرادی طراحی شده است که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کنند.